A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Belgie - Průvodce

Jak již jsem uvedla výše, Belgie oplývá mnoha rozdíly, mnoha rozmanitostmi. Nejinak je tomu s jejími obyvateli. Jak správní rozdělení země napovídá, stát Belgie funguje kohabitací více etnických skupin.
Vtipy Vlámů a Valonů, Vlámové, Valoni, Etnický mix, Kultura

Na severu, v oblasti Vlámsko, žijí Vlámové (cca 55%), v jižní valonské oblasti Valoni (33%). Z cizinců jsou zastoupeni v nejhojnějším počtu Němci, poté Italové, Maročané, Francouzi a Turci. Zajímavý je vztah severní a jižní části. Mezi Valony a Vlámy to vřelo již od nepaměti, čím dál patrnější se jeví tendence o rozdělení Belgie na 2 státy. Pomáhají tomu zejména politické neshody mezi vlámskými a valonskými politiky od parlamentních voleb, které proběhly v červenci. Podle nedávného průzkumu francouzského perodika Journal du Dimanche, by většina Francouzů přijala Valony za své a byla by pro připojení území Valonska k Francii. Separatistické tendence však v aktuálním dějišti politiky ustupují demonstracím za jednotnost Belgie.

Vtipy Vlámů a Valonů

Od nepaměti existují vtipy Vlámů o Valonech a naopak. Ještě častěji však uslyšíte belgické vtipy o Francouzích, popřípadě, pokud v Belgii potkáte Francouze, který zjistí, že vy nejste Belgičan, francouzské vtipy o Belgičanech. Zde uvádím jeden, abyste věděli, co vás čeká:

Belgičan a Francouz jsou na diskotéce. Náhle oba spatří dvě hezké dámy. Francouz navrhne: „Pojď, sbalíme je.“ „Mno, já bych sice rád,“, odpoví Belgičan, „ale jsem velmi stydlivý a nevím, jak mám správně zaujmout dívku.“ „Dobře, ok, dívej se na mě a pak budeš dělat úplně to samé.“ Francouz se přiblíží k dívkám, vybere si tu hezčí a řekne jí: „Ahoj, zvolte si číslo od 1 do 9.“ Dívka odpoví: „Já fakt nevím…5!“ „Bravo, právě jste vyhrála možnost tančit se mnou celou noc!“ Překvapený Belgičan jde za druhou dívkou: „Zvolte si číslo od 1 do 15.“ „No, tak…15.“ „Sorry, prohra!“:)

Vlámové

Belgický styl života se liší dle zeměpisné, etnické a jazykové příslušnosti. Vlámové, blízcí Nizozemcům, jsou trochu více „holandštější“. Hodně pracují, hodně šetří, v této oblasti můžete vidět typické holandské domky s oknem v obýváku a la „výkladní skříň“ – krásné okno od shora až po zem, bez záclon a závěsů. Lidé jsou spíše uzavřenější, ale když je poznáte, už vám přátelství s nimi zůstane navždy.

Valoni

Valonové ve francouzsky mluvící části jsou „francouzštější“ - otevřenější, bezprostřednější. Architektonický styl domků je také jiný – převažují klasické domy s dveřmi a malými okny. V obou částech se stavějí domy spíše malé, v Belgii jakožto zemi s malou rozlohou a velkou hustotou obyvatel to ani jinak nejde, pozemky jsou navíc velmi drahé. Všude je kladen velký důraz na přírodu a na čistotu.

Etnický mix

V Bruselu najdete opravdový etnický mix národů. A právě toto vše dodává Belgičanům jejich jedinečnost a jakousi kosmopolitu, můžeme říci evropskost. Většina Belgičanů praktikuje katolické vyznání (88%), ale vyskytují se zde i muslimové, protestanti, židé, lidé bez vyznání (kolem 10%).

Jak se zde chovat domácky, aby nevzniklo žádné společenské faux-pas? Pokud jste k někomu pozvaní, je zvykem přinést květiny nebo menší dárek paní domu. Oblečení záleží na konkrétní situaci. Pokud je někde vyžadováno speciální oblečení, je tak učiněno již v pozvánce. Kouření není zakázáno, takže na ulici nebo v baru si s klidem zapálit můžete.

Belgická kultura

Malířství, Hudba, Literatura

Kultura Belgie se velmi výrazně prolíná s kulturami sousedních států jako Lucembursko, Nizozemí nebo Francie, což je určeno zejména dávnou i moderní historií.

Malířství

V 15. století, kdy sice ještě vzešla tzv. nová malířská vlna mezinárodní gotiky, se v Itálii už definitivně prosadily renesance a humanismus, které se rychle šířily do ostatních zemí v Evropě. Umění vlámských Flander šlo ale svou vlastní cestou a dalo tak vzniknout samostatnému výtvarnému projevu vlámského malířství. Inspirací byla vlámským mistrům realita a domácí tradice, oprošťovali se od antického a italského vlivu. Za otce tzv. vlámské školy jsou označován Jan van Eyck a Hubert van Eyck, kteří působili v Bruggách a Gentu . Jsou spoluautoři díla Gentského oltáře, který představuje skvost středověké deskové malby.

V 16. století Flandry rozvinuly umění nástěnných koberců, tapisérií či goblénů. Vedle Francie byly Flandry jedním z nejvýznamnějších výrobců v Evropě. První tapisérie byly tkány s křesťanskými motivy a byly určeny k výzdobě kostelů, poté se však toto umění rozšířilo i do světských kruhů. Nejznámější byla bruselská manufaktura. Zájem o nástěnné koberce začal silně klesat v 18. století. Novodobé výtvarné umění bylo nejprve pod vlivem romantismu. Mezi nejznámější romantické umělce patří Constantin Menieur, Félicien Rops. Expresionista Constant Permeke a surrealista Paul Delvaux se taktéž řadí k těm největším belgickým malířům.

Hudba

Za největšího belgického skladatele je uznáván romantik César Franck, který však díky svému dlouholetému působení ve Francii, podobně jako operní skladatelé Grétry, Gossec a Méhul, bývá často řazen mezi skladatele francouzské. Naproti tomu Peter Benoit, skladatel oratorií, plně podporoval vlámskou hudbu. Tradiční belgická soupeřivost mezi dvěma póly se projevovala i zde. Vynálezce saxofonu, Adolphe Saxe, pochází rovněž z Belgie. Novodobý belgický zpěvák a šansoniér a skladatel Jacques Brel bývá někdy dokonce řazen mezi belgické básníky pro kvalitu svých textů.

Literatura

V belgické literatuře, jak jistě očekáváte, rozlišujeme literaturu psanou ve francouzštině a nizozemštině. Se zřetelem na historický vývoj bývají valonští autoři do konce 16. století řazeni k francouzským představitelům literatury. Valonsko bylo ekonomicky vyspělejší, a tak i jeho řeč byla propagovanější. V moderních dějinách dokonce vlámští autoři psávali francouzsky, například Maurice Maeterlinck nebo Emile Verhaeren. Výraznou postavou vlámského obrození byl básník Guido P. Gezelle. Z novodobých belgických autorů je nejznámější asi Georges Simenon, autor detektivních románů s hlavním hrdinou komisařem Megretem.

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
Další informace
REKLAMA