A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Belgie - Průvodce

Jak již jistě víte, Valoni a Vlámové se liší zejména v používaném jazyku, pojďme se podívat na to, jak se tedy vlastně v Belgii můžeme domluvit.

Úředními jazyky v Belgii jsou: nizozemština (vlámština neboli vlaamsch – 57%), francouzština (français, 42% včetně valonského dialektu, wallon), překvapivě i němčina (0,6%).Hodně obyvatel, zejména Bruselané, jsou bilingvní (11%). Určitě se domluvíte anglicky a německy, ale pokud zkusíte pár slovíček nizozemsky nebo francouzsky, velmi tím Belgičany potěšíte a dáte jim najevo svůj zájem o jejich kulturu.

Dvojjazyčnost Bruselu

V dvojjazyčném Bruselu se vám na první pohled může zdát, že existence dvou úředních jazyků městu jen prospívá, ale čím delší tam strávíte dobu, tím spíše zjistíte, že se někdy jedná spíše o jakési nerovné „soupeření“ dvou etnik. Vlámové Valonům rozumí velmi dobře (pokud chtějí), ale poněkud hůř jsou na tom Valoni, kteří mají s nizozemštinou potíže. Faktem také je, že Vlámové, i když rozumí, velmi často nechtějí rozumět právě francouzštině. Tato jakási nevraživost je dána historicky: francouzština vždy platila za jazyk noblesy a aristokracie, kdežto vlámština byla jazykem pracujících lidí. Vlámské vlivy se dostávají do popředí teprve v poslední době. I proto se vám může stát, že výčepní v Bruselu prostě nebude chtít rozumět ani slovo francouzsky.

Minislovníček

Zde můžete najít minislovníček česko-valonsko(francouzsko)-vlámský(nizozemský).

*Dobrý den Bonjour (bonžúr) Goedendag (chudedach)
*Dobrý večer Bonsoir (bonsuár) Goedenavond (chudenáfont)
*Ahoj Salut (salü) Hallo (ha´lou)
*Na shledanou Au revoir (o revuár) Tot ziens (tot síns)
*Děkuji Merci (mersí) Dank U well (danküvel)
*Mluvíte anglicky/německy? Parlez-vous anglais/allemand? (parlé vu anglé/alman) Spreekt u Engels/Duits (spréjkt ü engls/döyc)
*Nemluvím francouzsky/nizozemsky. Je ne parle pas français/hollandais.(ž n parl pa fransé/olondé) Ik spreek geen Frans/Nederlands. (ik spréjkt chéjn frans/néjdrlanc)
Poslední editace textu: 17.3.2014 10:27
Další informace
REKLAMA