A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Belgie - Namur - Průvodce

Namur je jednou z 10 belgických provincií, které se nacházejí se v jihobelgickém Valonském regionu, silně ovlivněném sousední Francií. Hlavní město Valonska, rovněž Namur, je plné překvapení.
Památky, Citadela, Zajímavosti

Jeho obyvatelé Vás přivítají s příslovečnou pohostinností. Nizozemsky se Namur řekne Namen. V Namuru sídlí Valonský parlament a Valonská vláda. Sídlo parlamentu se nachází v Grognonu, historickém jádru města na soutoku Másy a Sambry, a vláda sídlí v budově Élysette na protějším břehu řeky Másy.

Vliv Francie je patrný (kromě užívání francouzského jazyka) zejména v oblasti gastronomie . Nejvíce z celé Belgie se právě zde podávají pokrmy takřka francouzské (hlemýždi, mušle Saint-Jacques apod.)

Památky

Mezi nejvýznamnější památky patří Cathédrale Saint-Aubain (Katedrála sv. Albána), která byla postavena ve stylu italského baroka. Uvnitř si můžete prohlédnout malby Rubensových současníků, barokní dobové vybavení interiéru,chórové lavice apod. Ke katedrále patří Musée Diocésain et Trésor de la Cathédrale (Diecézní muzeum a klenotnice katedrály) se sbírkou středověkých kultovních sakrálních předmětů. Eglise St.-Loup (Kostel sv. Vlka), původně jezuitský kostel, dnes Rue du Collège (Královské lyceum), je považován za nejpůsobivější barokní stavbu v celé Belgii. Na můj vkus byla trochu moc přeplněná ozdobami a „tlustými andělíčky.“ Naproti kostelu stojí Biskupský palác, nyní sídlo krajské správy. Zvonice Beffroi, zvaná také Tour St.-Jacques je původní strážní gotická věž. Dnes je zapsána do Seznamu světového dědictví UNESCO.

Citadela

Pokud máte byť jen málo času, rozhodně nesmíte opomenout Citadelle (Citadela), která dominuje celému městu na ostrohu Champeau nad soutokem řek Maas a Sambre. Nádherný výhled na město a údolí řeky se vám naskytne právě z této citadely s 2000letou historií. Vždy v historii sloužila k vojenským účelům. Ovládali ji mimo jiné i Španělé či Nizozemci. Vždy o ni byl veliký zájem z důvodu strategické geografické polohy. Její stěžejní části zvané Médiane a Terra-Nova plnily funkci i za obou světových válek. Po celém komplexu citadely jezdí turistický vláček a je možno si vypůjčit elektrické vozítko. V areálu se nachází muzea s válečnou tématikou, například Musée d´Artillerie (Muzeum dělostřelectva), Musée des Lanciers (Muzeum kopiníků) a Ancienne Forge (Stará kovárna). Vedle kasemat je v části podzemních prostor citadely možno navštívit také výrobnu parfémů Guy Delforge, které zde po dobu čtyř měsíců dozrávají. Neobvyklá prohlídka je provoněná rostlinnými výtažky ze 130 rostlin, které se k výrobě používají.

Zajímavosti

Jestli se chystáte do této oblasti o Velikonocích, rozhodně neváhejte zúčastnit se Pivního festivalu, konaného právě v době Velikonočních svátků.

Namur se nejvíce bude líbit milovníkům vojenské historie a příznivcům francouzské kuchyně.

Co je trochu zvláštní…když se budete procházet večer, nejspíše uvidíte před každými dveřmi plný pytel na odpadky, který čeká na odvoz po ránu. Kontejnery? Proč?

Zajímavá kuriozita… nevím, čím to je, ale v Namuru můžete najít nejen v centru spoustu obchodů typu Ráj matrací. Přímo v centru je jich minimálně pět…

Namur (nahrál: admin)
Namur
Namur 2 (nahrál: admin)
Namur 2

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11

Oblíbené hotely

další hotely