A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Belgie - Bruggy - Průvodce

Brugge v jazyce francouzském, Bruges v nizozemském, přezdívané také jako Benátky severu, se nacházejí devadesát osm kilometrů severozápadně od Bruselu, na řece Rey. Je to správní středisko provincie Západní Flandry. Domluvíte se zde zejména nizozemsky, ale v takovém turisticky atraktivním městě se domluvíte určitě i jinak.
Významné stavby, Muzea

Před pěti sty lety bylo toto město živým obchodním centrem a prosperujícím přístavem. Během několika let však moře zaneslo přístav pískem a nastal několikasetletý úpadek města. Ten pomohl Bruggám v pozdější době k turistickému rozmachu a jejich dnešní slávě. Po odchodu všech obchodníků a námořníků se tady totiž zastavil čas a investice do výstavby. Bruggy se tak od středověku zachovaly v takřka nezměněné podobě. Proto bylo historické centrum Brugg v roce 2000 zapsáno do Seznamu světového dědictví UNESCO. O dva roky později byly Bruggy, spolu se španělským městem Salamanca, vybrány za Evropské hlavní město kultury. Na sever od Benátek najdete v Evropě stěží tak romantické místo.
Historické jádro města leží na ostrově obkrouženém kanály, proto je tu nejoblíbenější turistickou atrakcí jízda vyhlídkovou lodí.

Celé město i s jeho historickým jádrem, výstavními domy a krásnými paláci můžete pohodlně vidět z 83 metrů vysoké věže Belfort (Beffroi), která je součástí impozantní stavby Halle a převyšuje i gotickou radnici, nejstarší budovu ve městě. Této zvonici se také říká Halletoren. Na druhém podlaží věže se nachází malé muzeum v původní středověké pokladnici. Za zmínku stojí i dvůr. Domy jako Bouchote nebo Cranenburg, v němž byl držen zajatý rakouský císař Maxmilián I., jsou taktéž důležitými pamětihodnostmi.

S názvem „Benátky severu“souvisí i jiné označení: Město zamilovaných.

Významné stavby

Bruggy jsou kamenné městečko na mnoha kanálech, přes které vede nespočet mostů. Krásná katedrála, několik kostelů a historických budov, dvě velká a několik malých náměstí. Centrem historického jádra je náměstí Grote Markt, zkráceně Markt. Na něm se nachází pomník cechmistrů Jana Breydela a Pietera de Conincka, místních rodáků, kteří stáli v čele odboje proti francouzské nadvládě ve 14. století. Náměstí je vymezeno četnými štítovými domy v gotickém, renesančním a barokním slohu.

Druhým důležitým náměstím v Bruggách je Burg. Na tomto náměstí kdysi stála pevnost, která měla chránit město před útoky Normanů. Na východní straně Burgu se nachází Gerechtshof (Justiční palác) vybudovaný v 18. stol. v novogotickém slohu. Dalšími významnými stavbami na náměstí Burg jsou gotická Stadhuis (radnice) ze 14. stol. a Basiliek van het Heilig Bloed (bazilika svaté Krve), v níž je uchovávána ampule údajně obsahující kapku Ježíšovy krve. Skutečnou perlu umění můžete spatřit v gotickém kostele Panny Marie - v jedné z postranních kaplí najdete Michelangelovu Marii s dítětem vytvořenou z bílého mramoru, tzv. Bruggskou madonu, jedno z mála Michelangelových děl nacházejících se mimo Itálii.

Muzea

Za jedno z nejznámějších muzeí v Bruggách je považováno Groeningse Museum. Jsou zde vystavena díla vlámských umělců od 15. století po současnost včetně malířů bruggské školy. Mezi autory vystavovaných děl patří např. Jan van Eyck, Hans van Memling, Gerard David, Rogier van der Weyden a Hieronymus Bosch.
V Bruggách najdeme rovněž Muzeum Hanse Memlinga, které bylo zřízeno v Sint-Janshospitaal (Špitál sv. Jana). Další muzeum bylo vytvořeno v Begijnhofu (Dvoře bekyní), který pochází z roku 1245. V Begijnhofu se nachází kostel a domky ze 17. století, z nichž jeden je přístupný veřejnosti. Najdeme v něm mimo jiné starý nábytek a sbírku starých krajek. Kromě toho dnes Begijnhof slouží jako ženský klášter. Můžete si tedy prohlédnout a zažít jak minulost, tak přítomnost a snažit se vytušit jejich přímou interakci.

Bruggy mají 106 hotelů a desítky penzionů a privátů, stejně jako nespočet útulných a vynikajících restaurací. Pověstná jsou i zdejší muzea. Jako stvořené jsou pro zamilované dvojice a nejlépe je ocení novomanželé na svatební cestě. Mohou vychutnávat romantiku „Benátek severu“ a na loďce doplout až k Jezeru lásky - Minnewater - na jehož hladině se pohupují desítky labutí. A samozřejmě ochutnat i místní specialitu, vyhlášené belgické pralinky.

Bruggy  (nahrál: admin)
Bruggy
Bruggy 2 (nahrál: admin)
Bruggy 2
Bruggy: Stadhuis (nahrál: admin)
Bruggy: Stadhuis

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:11
REKLAMA

Články odjinud